Uverejnené: 30. október 2014

Žiaci vytvorili 21 nádherných záložiek do kníh, ktoré poslali svojej partnerskej škole v Českej republike koncom októbra. Kontakt s partnerskou školou - ZŠ Trebíč, Týnska 8, Trebíč zabezpečila prostredníctvom elektronickej pošty Mgr. E. Drozdová. Šikovnosť a tvorivé nadšenie našich žiakov sme zachytili vo fotografickej podobe v rámci realizovaných tvorivých dielní. Iniciatívu partnerskej školy zverejníme po prijatí zásielky záložiek.

 

Foto:

 

 

 

 Projekt "Záložka"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Threesome