Uverejnené: 13. jún 2016

Geografická olympiáda

-kat. G, 3.miesto – Martin Marcinčák, 5.A

Olympiáda v anglickom jazyku

-kat. 1B, 1.miesto – Renáta Murgašová, 9.A

Dejepisná olympiáda

-kat. F, 1.miesto – Adam Krejza, 6.A

-kat. D, 2.miesto – Barbara Hüblerová, 8.A

-kat. C, 2.miesto – Peter Ridilla, 9.A

Šaliansky Maťko

-kat. II, 3.miesto – Bianka Shymanska, 4.A

Hviezdoslavov Kubín

-kat. III, 2.miesto – poézia – Peter Ridilla, 9.A

-kat. I, 2.miesto - próza – Simona Šereš, 4.B

 

Víťazom ešte raz srdečne blahoželáme a ďakujeme aj pedagógom, ktorí žiakov úspešne pripravovali.

 

 

 

 

 

 

 

Threesome