Konzultačné hodiny pre rodičov v školskom roku 2017/2018

 

1.A Mgr.Helena Židuliaková streda 13:40 – 14:40
1.B Mgr. Zita Gargalíková streda 13:30 – 14:30
1.C Mgr.Júlia Petrišinová streda 12:40 – 13:40
2.A Mgr.Zuzana Tomčíková streda 13:30 – 14.30
2.B Mgr.Janka Keherová streda 13:30 – 14:30
2.C Mgr. Ľubica Müllerová utorok 13:30 -  14:30
3.A Mgr. Janka Csabalová utorok 13:35 – 14:35
3.B Mgr. Miriama Butková streda 13:45 – 14:45
4.A Mgr.Miroslava Makajiová streda 14:00 – 15:00
Mgr.Mária Stropkovská štvrtok 11:50 – 12:30
Mgr.Patrícia Svetlíková utorok 14:00 – 15:00
5.A Mgr.Zuzana Šemeláková streda 13:00 – 14:00
6.A Mgr.Beáta Compeľová utorok 13:45 – 14:45
6.B Mgr.Dana Marcinová streda 13:45 – 14.:45
7.A Mgr.Iveta Stuparová štvrtok 14:30 – 15:30
7.B Mgr.Agnesa Schwertnerová  štvrtok 13:00 – 14:00
8.A Mgr.Silvia Janovičová štvrtok 14: 00 - 15:00
8.B PaedDr.Sylvia Šárošiová pondelok 14:00 – 15:00
9.A Mgr.Erika Drozdová streda 13:00 – 14:00
9.B Mgr.Katarína Kurucová štvrtok 14:00 – 15:00
Ing.Monika Kukuvková štvrtok 13:45 – 14:45
Mgr.Zuzana Lukáčová utorok 13:45 – 14:45
Mgr.Alžbeta Vašková streda 13:50 – 14:30
PaedDr.Marta Rigdová streda   7:20 –   8:00
Mgr.Michal Vilčko štvrtok 13:00 – 14:00
Mgr.Ildikó Hrabinská utorok 14:00 – 15:00
Mgr.Elena Vojníková utorok 14:00 -  15:00
Threesome