Napísané: 16. január 2018

Konzultačné hodiny

 

1.A

Mgr.Helena Židuliaková

streda

13:40 – 14:40

1.B

Mgr. Zita Gargalíková

streda

13:30 – 14:30

1.C

Mgr.Júlia Petrišinová

streda

12:40 – 13:40

2.A

Mgr.Zuzana Tomčíková

streda

13:30 – 14.30

2.B

Mgr.Janka Keherová

streda

13:30 – 14:30

2.C

Mgr. Ľubica Müllerová

utorok

13:30 -  14:30

3.A

Mgr. Janka Csabalová

utorok

13:35 – 14:35

3.B

Mgr. Miriama Butková

streda

13:45 – 14:45

4.A

Mgr.Miroslava Makajiová

streda

14:00 – 15:00

Mgr.Mária Stropkovská

štvrtok

11:50 – 12:30

Mgr.Patrícia Svetlíková

utorok

14:00 – 15:00

5.A

Mgr.Zuzana Šemeláková

streda

13:00 – 14:00

6.A

Mgr.Beáta Compeľová

utorok

13:45 – 14:45

6.B

Mgr.Dana Marcinová

streda

13:45 – 14.:45

7.A

Mgr.Iveta Stuparová

štvrtok

14:30 – 15:30

7.B

Mgr.Agnesa Schwertnerová 

štvrtok

13:00 – 14:00

8.A

Mgr.Silvia Janovičová

štvrtok

14: 00 - 15:00

8.B

PaedDr.Sylvia Šárošiová

pondelok

14:00 – 15:00

9.A

Mgr.Erika Drozdová

streda

13:00 – 14:00

9.B

Mgr.Katarína Kurucová

štvrtok

14:00 – 15:00

Ing.Monika Kukuvková

štvrtok

13:45 – 14:45

Mgr.Zuzana Lukáčová

utorok

13:45 – 14:45

Mgr.Alžbeta Vašková

streda

13:50 – 14:30

PaedDr.Marta Rigdová

streda

  7:20 –   8:00

Mgr.Michal Vilčko

štvrtok

13:00 – 14:00

Mgr.Ildikó Hrabinská

utorok

14:00 – 15:00

Mgr.Elena Vojníková

utorok

14:00 -  15:00