Máme radi Slovensko

 

Košický hrad

 

Naša škola sa  zapojila do projektu

"Digitálna škola" s názvom - "Máme radi Slovensko - Košický hrad "

Žiaci druhého stupňa vytvorili foto a video prezentáciu o košickom hrade

na vysokej úrovni za čo im právom patrí uznanie.

Veď presvedčte sa sami !

Cieľom vytvorenia projektu (videa) je predstaviť žiakom, učiteľom i verejnosti menej známe historické pamiatky.

Vytváraním videa na konkrétnu tému, ktorá súvisí s učivom z histórie i geografie si žiaci rozširujú svoje vedomosti o informácie z regiónu, v ktorom žijú.

Žiaci vytvárajú prostredníctvom mobilných technológií praktické ukážky priamo v teréne. Naplánovaním dielčích krokov pri tvorbe projektu získavajúzručnosti a návyky.

Bezprostredným pozorovaním objektu, poznávaním jeho histórie a geografickej polohy si tvoria vlastné názory a predstavy a obohacujúsvoje vedomosti.

Projekt predstavuje pamiatku, ktorá súvisí s pohnutými dejinami uhorského kráľovstva, a historické osobnosti, ktorých činnosť úzko súvisela s regiónom Abova.

            Fotografie

Metodický materiál     Pracovný list     Použitá literatúra 

 

                              Košický hrad 

 Projekt nájdete aj na tomto odkaze

Pre zobrazenie kliknite na položku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Threesome