Štatút rady školy (pdf.)

( pre zobrazenie kliknite na položku )

Predseda RŠ – Ing. Maroš Seňo – zvolený za rodičov

Členovia RŠ:

Za pedagogických zamestnancov:

Mgr. Zuzana Tomčíková

Mgr. Zuzana Šemeláková

Za nepedagogických zamestnancov:

Jolana Maťašovská

Za rodičov:

JUDr. Zuzana Janáková

Mgr. Renáta Sotáková

Mgr. Beáta Compeľová

Za zriaďovateľa:

Eduard Valkovský (MČ)

Adrián Pakan (MČ)

Ing. Marek Kandráč (MZ)

Blanka Eliášová (OŠ)

 

 

 

Threesome