Napísané: 15. január 2018

Úspechy školy

 

Výsledky Matematickej olympiády – okresné kolo 

 

Kategória Z5

1.miesto – Martina MIKUĽAKOVÁ      5.A                   

ďalší účastníci – Martina RUŠINOVÁ 5.A                              

                                Tadeáš THEISZ 5.A                         

Kategória Z9

Účastníci – Jakub DURKÁČ 9.A                

                     Dominik THEISZ 9.A    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Debatiáda  1.regionálne kolo

 
Martin Marcinčák, Martin Seňo 7.A          4.miesto
Ema  Marcinčinová  8.B                                1.miesto
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Olympiáda v anglickom jazyku   okresné kolo:
 
Martin Marcinčák 7.A                 3.miesto
Ondrej Škvarla     9.A                   2.miesto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Celoslovenská výtvarná súťaž "Rodina bez cigariet"

I.kategória

5.miesto - Šimon Matiaš, VII.B - názov práce Tancovanie rodinky v daždi

22.miesto - Jessica Jordánová VII.A - názov práce Spája nás šantenie na skejte

Žiakov pripravila p.uč. PaedDr.  Marta Rigdová

----------------------------------------------------------------------------------

 Výtvarná súťaž FRESH HEALTHY LIVING - zdravý životný štýl

 2.miesto - Jessica Jordánová zo VII.A

  ocenení - Diana Čapová zo VII.A

                Kristián Šereš z VIII.B

      pripravila: p.uč. PaedDr. Marta Rigdová

 --------------------------------------------------------------------------------

 Výtvarná celomestská súťaž "NAJKRAJŠÍ SEN" 

    Čestné uznanie - Jessica Jordánová zo VII.A

    pripravila: p.uč. PaedDr. Marta Rigdová