Úspechy školy

 

Celoslovenská výtvarná súťaž "Rodina bez cigariet" (Skalica),

 

IV. kategória

 

5. miesto - Šimon Matiaš, VII.B - názov práce Tancovanie rodinky v daždi

 

22. miesto - Jessica Jordánová VII.A - názov práce Spája nás šantenie na skejte

 

Žiakov pripravila p.uč. PaedDr.  Marta Rigdová

 

 

Výtvarná súťaž FRESH HEALTHY LIVING - zdravý životný štýl

    2.miesto - Jessica Jordánová zo VII.A

       ocenení - Diana Čapová zo VII.A

                         Kristián Šereš z VIII.B

 

      pripravila: p.uč. PaedDr. Marta Rigdová

 

Výtvarná celomestská súťaž "NAJKRAJŠÍ SEN" 

 

    Čestné uznanie - Jessica Jordánová zo VII.A

 

    pripravila: p.uč. PaedDr. Marta Rigdová

 

 

Threesome