Napísané: 16. január 2018

Záujmové útvary

 

Tvorivé dielne I                                        p. Mgr. Židuliaková

Tvorivé dielne                                           p. Mgr. Keherová

Počítače hrou                                            p. Mgr. Csabalová

Tajomstvo farieb                                      p. Mgr. Stuparová

Loptové hry  I – 2.st. (chlapci)              p. Mgr. Vilčko

Loptové hry II – 2.st. (dievčatá)           p. Mgr. Vilčko

Matematika hrou                                     p. Mgr. Šemeláková

Matematika hrou                                     p.Mgr. Schwertnerová

Slovenčina hrou I                                     p. Mgr. Drozdová

Slovenčina hrou II                                    p. Mgr. Drozdová

Mažoretky                                                  p. Plichtová

Turista                                                        p. Bc. Sýkorová

Varenie II                                                   p. Mgr. Gargalíková

Varenie I                                                     p. Mgr. Tomčíková

Loptové hry – 1.st.                                    p. Mgr. Petrišinová

Florbal I                                                      p. Mgr. Vilčko

Florbal II                                                     p. Mgr. Vilčko   

Lego                                                              p. Glova

Basketbal – chlapci I.st.                           p. Ing. Sehnálek