Záujmové útvary v školskom roku 2016/2017

 

Por.číslo Meno a priezvisko Názov záujmového útvaru
1 Mgr. Iveta Stuparová  Tajomstvo farieb
2  Mgr. Michal Vilčko  Florbal
3  Mgr. Michal Vilčko  Loptové hry
4  Mgr.Zuzana Šemeláková  Zábavné úlohy z matematiky
5  Mgr. Zita Gargalíková  Hudobná skupina/spev,tanec/ I
6  Mgr. Zita Gargalíková  Varenie I
7  Mgr. Zuzana Tomčíková  Hudobná skupina/spev,tanec/ II
8  Mgr. Zuzana Tomčíková  Varenie II
9  Mgr. Júlia Petrišinová  Loptové hry
10  Mgr. Iveta Gibová  Moderné tance
11  PaedDr.Sylvia Šárošiová  Varenie 5.-9. roč.
12  Bc. Jarmila Sýkorová  Turistika

 

 

 

 

 

 

Threesome